Zamawiający:
Woźniak i Syn Sp. J.
Al. Piłsudskiego 60c/17
10-450 Olsztyn
NIP: 739 378 30 88

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Treningu Personalnego i Fizjoterapii „Personal Trainers” poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia”.

Dotyczy projektu Nr UDA-RPWM.01.01.09-28-710/10-00 tj. „Utworzenie Centrum Treningu Personalnego i Fizjoterapii „Personal Trainers” poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”, działania 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

RODZAJ ZAMÓWIENIA: sprzęt sportowy (szczegóły – załącznik nr 1)
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 13.03.2015r. do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe - plik PDF - Zapytanie ofertowe nr.1 dotyczy sprzętu i wyposażenia
Załącznik nr 1 - plik PDF - Szczegółowy opis zamówienia
Załącznik nr 2 - plik PDF - Wzór oferty

WYNIKI: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZamawiający:
Woźniak i Syn Sp. J.
Al. Piłsudskiego 60c/17
10-450 Olsztyn
NIP: 739 378 30 88

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Treningu Personalnego i Fizjoterapii „Personal Trainers” poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia”.

Dotyczy projektu Nr UDA-RPWM.01.01.09-28-710/10-00 tj. „Utworzenie Centrum Treningu Personalnego i Fizjoterapii „Personal Trainers” poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”, działania 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

RODZAJ ZAMÓWIENIA: urządzenie do elektromiografii (EMG)
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 15.06.2015r. do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe - plik PDF - Zapytanie ofertowe dotyczy urządzenia do elektromiografii
Załącznik nr 1 - plik PDF - Wzór oferty

WYNIKI: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZamawiający:
Woźniak i Syn Sp. J.
Al. Piłsudskiego 60c/17
10-450 Olsztyn
NIP: 739 378 30 88

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Treningu Personalnego i Fizjoterapii „Personal Trainers” poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia”.

Dotyczy projektu Nr UDA-RPWM.01.01.09-28-710/10-00 tj. „Utworzenie Centrum Treningu Personalnego i Fizjoterapii „Personal Trainers” poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”, działania 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

RODZAJ ZAMÓWIENIA: urządzenie wibracyjne do treningu personalnego (PRO7)
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 27.07.2015r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe - plik PDF - Zapytanie ofertowe dotyczy urządzenia wibracyjnego do treningu personalnego (PRO7)
Załącznik nr 1 - plik PDF - Wzór oferty

W związku z nieotrzymaniem odpowiedniej ilości ofert, przedłużono termin składania ofert do dnia 28.07.2015 do godziny 12.00

WYNIKI: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZamawiający:
Woźniak i Syn Sp. J.
Al. Piłsudskiego 60c/17
10-450 Olsztyn
NIP: 739 378 30 88

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Treningu Personalnego i Fizjoterapii „Personal Trainers” poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia”.

Dotyczy projektu Nr UDA-RPWM.01.01.09-28-710/10-00 tj. „Utworzenie Centrum Treningu Personalnego i Fizjoterapii „Personal Trainers” poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”, działania 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

RODZAJ ZAMÓWIENIA: wanna I COOL SPORT
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 27.07.2015r. do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe - plik PDF - Zapytanie ofertowe dotyczy wanny I COOL SPORT
Załącznik nr 1 - plik PDF - Wzór oferty

WYNIKI: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty